Поверителност

Политика за защита на личната информация на потребителите ("Политика") на уеб-сайта shop.omextrade.com (“Сайт”).

Чрез осъществяване на достъп до този Сайт Вие изразявате съгласието си с условията на тази Политика. Ако не сте съгласни с тази Политика, Вие нямате право да ползвате този Сайт.

Ние създадохме тази Политика, защото уважаваме личната информация на посетителите на нашия Сайт и защото смятаме, че е важно да гарантираме конфиденциалността на идентифициращата информация, която получаваме от тях по време на ползването на Сайта.

Тази Политика се отнася до употребата на личната информация на потребителите, както и до друга идентифицираща потребителя информация, събирана онлайн по време на ползването на Сайта, вкл. и чрез електронната кореспонденция, изпращана чрез попълване на формуляри на страниците на Сайта. Ние гарантираме неприкосновеността на тази информация, изпратена до нас или получена от нас по тези начини. Всяка друга информация, вкл. електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата Политика и ние няма да носим отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

Настоящата Политика не се отнася до личната идентифицираща информация, която разкривате пред други Сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на нашия Сайт. Ваше е задължението да прегледате и да се запознаете с политиките за защита на личната и идентифициращата информация на тези Сайтове.

Информацията, която събираме, се използва:

- за обработване на Вашите поръчки
- за да можем да отговаряме на Вашите запитвания и въпроси
- за да можем да установим Вашите потребности
- за подобряване на Съдържанието на нашия Сайт, продуктите и услугите, които предлагаме
- за да се свържем с Вас
- за да Ви информираме за нови продукти и/или услуги
- за да Ви изпращаме информация
- за целите на нашето планиране
- за маркетингови и други информационни цели

Ние ще ползваме Вашата лична или идентифицираща информация единствено за целите, за които тя е била събрана или получена. Вашата лична или идентифицираща информация няма да бъде предоставяна на трети страни и няма да бъде използвана по други начини без Вашето изрично писмено съгласие, освен в случаите, предвидени със закон или съдебно решение. В случаите, когато възнамеряваме да ползваме Вашата лична или идентифицираща информация за цели, различни от представените Ви тук, ние първо ще поискаме писмено разрешение от Вас преди да използваме Вашата информация по този начин.

Ние няма да ползваме личната идентификационна информация, за да Ви изпращаме нежелани съобщения /спам/.

По време на Вашето посещение на нашия Сайт, ние получаваме следната информация, която ние можем да ползваме за целите на нашата статистика и системно администриране:

- Брой на посетителите
- Вашия IP интернет адрес
- Името на Вашия домейн /където е приложимо/
- Датата и часът на Вашето посещение
- Мястото/сайтът в интернет, който реферира към нашия Сайт
- Отваряните страници от Сайта
- Източникът на заявката
- Типът на браузъра и операционната система, които ползвате

Ние си запазваме правото да променяме настоящата Политика като част от правилата и условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на Съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че Вие разбирате и сте съгласни с тези промени. Ваше е задължението да преглеждате и да се запознаете със съдържанието на настоящата Политика и настъпилите промени в нея.

Ако смятате, че не спазваме обявената Политика за защита на личната и идентифициращата информация, моля свържете се с нас.

Ние полагаме всички възможни за нас усилия и предприемаме необходимите мерки за предотвратяване и минимизиране на риска от неоторизиран достъп до и неправилно използване на Вашата лична и идентифицираща информация.