Гаранционни условия


Продуктите, предлагани от Омекс Трейд - България ООД, ако изрично не е указано друго, ползват гаранция от 24 месеца, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция, се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Продавача или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

- адрес и телефон на оторизираните сервизи
- гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
- гаранционен срок на закупената стока

При повреда на продукт с гаранционна карта на Омекс Трейд - България ООД в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща (или занася) до офиса на Омекс Трейд - България ООД по куриер за сметка на Клиента. След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента по куриер за сметка на Продавача.

За продукти с гаранционна карта от производителя са валидни гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове се приемат единствено продукти с оригинални гаранционни карти, с които е получен продуктът.

Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията. При покупки, заплатени чрез наложен платеж с пощенски паричен превод (ППП), куриерът издава Разписка за ППП, която изпълнява ролята на касов бон. Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката, както и Разписката за ППП от куриера и да я приложи към фактурата за покупка на стоката, в случай на рекламация.

За допълнителна информация можете да се свържете с нас на тел. 02/953 31 07 или e-mail:
shop@omextrade.com.