ИНФРАЧЕРВЕНО ОТОПЛЕНИЕ

Инфрачервени отоплителни уреди и панели.

Работят в дълговълновия диапазон на инфрачервените вълни - 5 - 15 микрона (Far InfraRed).

Инфрачервените отоплители могат да се ползват за отопление на жилищни, офисни и промишлени помещения като успешно могат да заменят конвенционалните печки.

Какво представлява Инфрачервеното Отопление?


Филтрирано търсене