Инфрачервено Отопление

Избор на Инфрачервен отоплителен уред

Как да изберем най-подходящия тип инфрачервен отоплител за нашия конкретен случай?

Изборът на инфрачервен отоплител е много индивидуален и зависи от много фактори.

 1. Видът на помещението – Промишлено или Жилищно.

 2. Жилищните помещения най-често са с малка височина, докато промишлените често достигат височина от няколко метра. Това определя начина на монтаж и избора на мощност на уреда.
  Ако Вашето помещение е Промишлено, можете да изберете както късовълнов /светещ/ уред, така и дълговълнов /не излъчва видима светлина/. Колкото по-високо монтирате уреда, толкова по-голяма мощност ще Ви е необходима, и обратното.
  Ако Вашето помещение е Жилищно, Ви препоръчваме да изберете дълговълнов уред /най-общо казано – различава се от късовълновите по това, че не излъчва видима светлина/.
  Ако помещението Ви е Жилищно, има значение дали е обикновена стая или баня. За баня е добре да изберете уред с по-висок клас на защита /IP/. Уред без термостат също би свършил работа в такова помещение, докато за обикновена стая/спалня/хол е добре да вземете уред с вграден терморегулатор или поне да комбинирате уреда с външен термостат.

 3. Площта на помещението.

 4. По-голямата площ изисква по-висока мощност на инфрачервения отоплител. В добре топлоизолирано помещение, санирано, със сменена дограма и качествен стъклопакет (минимум с Ка-стъкло или Всесезонно), необходимата мощност е около 70-80 W/м2 при обичайните зимни температури в България.

 5. Мощност.

 6. Мощността на инфрачервения отоплител най-общо показва колко бързо уредът ще постигне зададената му цел – достигане на определена комфортна температура на повърхностите в помещението, а след това и на въздуха. Колкото по-мощен е уредът, толкова повече топлинна енергия вкарва в помещението за единица време. От друга страна имаме топлинните загуби в помещението, които намаляват ефективността на отоплението. Следователно необходимата Ви мощност е пряко свързана с това, доколко добре сте топлоизолирали помещението – сменена дограма, качествен стъклопакет (Ка-стъкло или Всесезонно), санирани външни стени, брой вътрешни/външни стени, отопление в съседните помещения (най-вече съседите под Вас) и т.н. По-високата мощност означава и по-висок разход на електроенергия, затова от голямо значение при тези уреди е наличието на терморегулатор, а ако уредът разполага с възможност за регулиране на мощността, това би било несъмнено предимство.

  Както споменахме в предишната точка, в добре топлоизолирано помещение, необходимата мощност е около 70-80 W/м2 при нашите климатични условия. Така, в една типична стая от около 15-18 м2 ще Ви е необходима мощност от около 1000-1400 W. Принципно, по-удачно е използването на няколко по-слаби уреда вместо един по-мощен в помещението, но това от своя страна оскъпява първоначалната инвестиция.

 7. Начинът на монтаж – Таванен, Стенен, Подов.


 8. Начин на управление.

 9. Наличието на термостат, независимо от вида му – вграден или допълнителен външен, пряко влияе на икономичността на уреда, поради възможността за настройка на температурата в помещението. Единствено при употреба на по-маломощни модели в бани и други много малки помещения можете да си спестите този разход.

  Някои модели инфрачервени отоплители разполагат с дистанционно управление, което е несъмнено удобство. С него можете да включвате/изключвате уреда, да настройвате температурата, а при някои модели - и да регулирате мощността.

  Съществуват и модели с Wi-Fi, които Ви позволяват да управлявате уреда дистанционно през смартфон. С тази функция можете да настроите уреда си да работи при определена температура в определено време, като например можете да го включите когато си тръгвате от работа и докато се приберете уредът вече ще е загрял помещението. Така няма да е необходимо да го оставяте включен да работи непрекъснато през целия ден, дори и през термостат.

  Всички тези допълнителни възможности влияят на способността за постигане на оптимално енергопотребление при необходимия топлинен комфорт и не бива да се пренебрегват като “ненужни екстри”.

 10. Температура на повърхността.

 11. Колкото е по-висока температурата на повърхността на панела, толкова по-ефективен е той в затоплянето на помещението. Ефективността обаче е обратнопропорционална на топлинния комфорт. Човешкото тяло предпочита по-меката топлина на нискотемпературните модели /около 70-100 oС/. За жилищна употреба са подходящи модели с температура не по-висока от 350-400 oС, докато за промишлена употреба, вкл. складове, автосервизи, може да се използват и късовълновите светещи уреди или такива с температура около 500-600 oС и по-висока.

  Оптимален избор вероятно ще бъдат:

Тъй като изборът на инфрачервен отоплител е специфичен според конкретния случай и тъй като не всеки уред би свършил работа на всеки, е желателно да съобразите горните детайли според Вашето конкретно помещение. За да избегнете разочарование в случай на избор на неподходящ уред или ако изпитвате затруднения в избора си, можете да се обърнете към нас за безплатен съвет.


Още: Принципи и особености на Инфрачервените отоплителни уреди


Официален вносител на дълговълновите инфрачервени панели Avex и Sun Way:
Омекс Трейд – България ООД
гр. София, ж.к. Люлин – 7, бул. Д-р Петър Дертлиев – 42, ет. 1, офис 32
тел./факс: 02 9533 107
e-mail: shop@omextrade.com
e-магазин: shop.omextrade.com